Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Uredništvo in viri

Spletni naslov

Ta spletni portal o Renčah je dostopen na dveh naslovih:
www.rence.si
www.renče.si
www.rence.eu
in na zrcalni strani
http://www2.arnes.si/~ljijs30

Spletni portal je na spletu od leta 2000. V aprilu 2009 je bil celoten portal postanvljen na novo, z novo programsko opremo, novim razrezom strani in posodobljeno spletno tehnologijo, pri čemer je ohranjena zunanja podoba in oblika dotedanjih strani.

 
Oblikovanje, urejanje in vzdrževanje spletnih strani

Iztok Arčon 


Avtorji besedil

Predstavitev in zgodovina Renč:  Radivoj Pahor  (Renče)
(Besedilo  je objavljeno  tudi v brošuri: 
Šolstvo v Renčah 1815 - 199
9, Renče 1999 
v prispevku z naslovom Renče in renčani skozi čas)

Aktualni dogodki in fotokronika: Iztok Arčon

Fotokronika vaterpola v Renčah: Boris Arčon (Žigoni 6, Renče) 
(Besedilo je bilo objavljeno v sestavku z naslovom 
Začetek in razvoj vaterpola in plavanja v Renčah

v brošuriv brošuri:  
30 let športa in telesne vzgoje v Renčah (1947 - 1977),  
Renče 1977)

Besedilo o šolstvu v Renčah  je povzeto po sestavku: 
Oris razvoja šolstva v Renčah
,  objavljenem v brošuri 
Šolstvo v Renčah 1815 - 1999
, Renče 1999

Besedilo o 750 obletnici prve pisne omembe Renč, podatke o zgodovini renškega mostu in nekatere nove informacije o zgodovini Renč povzete po starih urbarjih je zbral sestavil Miran Pahor (Žigoni 8)

 
Pisni viri in literatura

Brošura: Šolstvo v Renčah 1815 - 1999, Renče 1999, 
Brošuro so pripravili,  Radivoj Pahor, Milojka Žižmond Kofol, 
Boris Arčon, Branka Pregelj Arčon, Anka Lipicer, Erna Kerševan,
Zvonka Nose, Nataša Arčon, Jelica Turel, Jože Podbršček

Brošura: 30 let športa in telesne vzgoje v Renčah (1947 - 1977)
Renče 1977
Uredniški odbor: Arčon Boris, Arčon Franjo, Krpan Vladimir, 
Pahor Radivoj, Podbršček Jože, Trojer Rudi.

Brošura: Kamen na kamen, izdana ob odkritju spomenika 
primorskim gradbincem v Renčah, 1978

Brošura: 50 let športa in telesne vzgoje v Renčah 1947 - 1997
Renče, oktober 1997, Uredniški odbor: Arčon Boris, Davorin Arčon,
Dragotin Arčon, Bijan Jelerčič, Dušan Martinuč, Radivoj Pahor, 
Danilo Stepančič

Vojko Pavlin,  "Gospostvo Renče in Hoferjevi renški urbarji 16. stoletja"  Kronika 3/2003-št.51, UDK 347.236(497.12 Renče)"15" 338(497.12 Renče) )   
Članek je izšel 20. 6. 2003.

mag. Marjan Vogrin, Izgublena in najdena najstarejša matična knjiga župnije RenčeArhivi 26 (2003) št. 2 str 311-314), UDK 259(497.4 Renče)'1601/1620'. 
Članek je bil poslan v objavo 26. 11. 2003.  Matična knjižica je v elektronski 
obliki dostopna v Škofijskem arhivu v Kopru. 

Državni arhiv iz Trsta: arhiv družineTorre e Tasso.

Škofovski arhiv v Vidmu(Udine): fond Ranziano (Rence).

Dokumenti iz arhivov kjižnice Vincenzo Joppi Videm (Udine).

Vocabolario Italiano e Schiauo, 1607, Udine; ponatis 1993, Ljubljana

Nataša Nemec: TIGR Renče in okolica

Radivoj Pahor: Govor ob odprtju nove pošte v Renčah 2001

Radivoj Pahor: Ozrenj pod Fajtjim hribom pred 60. leti

Tragedija maja 1944 v Renčah- Primorska srečanja št 274/275  leto 2004

 

Fotomaterial

Sodobne fotografije Renč in okolice: Iztok Arčon

Stare razglednice Renč so prispevali krajani Renč, 
zbirata in urejata  jih Branka Pregelj Arčon in Iztok Arčon

Fotografije Renč v času prve svetovne vojne je prispeval 
Simon Kovačič
Društvo Soška fronta Nova Gorica

Fotografije spominske slovesnosti ob 60 obletnici tragedije v Ozrenju 
je prispeval Vojko Gatnik.

Sliko Renč (olje) iz začetka 19. stoletja je posnel Miran Pahor.

Eno fotografijo Renč pred prvo sv. vojno je prispeval arhiv 
knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici 

Fotografije ostankov cerkve sv. Izidorja na Mandriji nad Renčami, ki je bila zgrajena okrog leta 1700,  je posnel Aleš Žorž leta 1995

Fotografije o športu v Renčah: 
Arhivski posnetki TVD partizan Renče, 
Brošura: 30 let športa in telesne vzgoje v Renčah 1947 - 1977 
Brošura: 50 let športa in telesne vzgoje v Renčah 1947 - 1997

Nekatere fotografije o kotalkanju v Renčah je prispeval Kotalkarski klub Renče.

Drugi avtorji fotografij so posebej označeni v podnapisu pod fotografijami, ki so jih prispevali.

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 7-08-2011