Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Pobratenje z občino Staranzano

Leta 1977 je bila podpisa listina o pobratenju KS Renče z občino Staranzano (Italija). V maju 2007 je bilo organiziranih več slavnostnih prireditev v počastitev dolgoletnega uspešnega in vsestarnskega sodelovanja med pobratenima krajema. Kot vrhunec vseh prireditev ob praznovanju 30-letnice podpisa listine o pobratenju z občino Staranzano je 27. maja 2007 svet KS Renče pripravil odprto slavnostno sejo  z vabljenimi gosti iz Staranzana, ki so prejeli  priznanja KS Renče v znak priznanja in zahvale za razcvet dolgoletnega sodelovanja. Spored sta popestrila mladinski pevski zbor iz Staranzana in moški pevski zbor PROVOX. 

Pobratenje Pobratenje Staranzano
30 let pobratenja med Renčami in občino Staranzano
Slavnostna seja ob 30. obletnici pobratenja med Renčami in Staranzanom
(27. maj 2007)
.
 

V Staranzanu so  3.maj 2007 organizirali  praznovanje 30-letnice pobratenja  v občinski stavbi. V kulturnem programu sta nastopila otroški pevski zboro Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša iz Renč in MoPZ iz Staranzana. Nastopala je tudi akrobatska skupina ŠD Partizan Renče. Zaslužni Renčani in predstavniki društev in organizacij  iz Renč so prejeli priznanja. V Renčah so 20. maja organizirali  spoznavanje Renč za goste iz pobratenega Staranzana z vodenim ogledom vseh zaselkov in zgodovinskih znamenitosti v Renčah. Balinarji, ribiči in lovci ter mladi nogometaši so s športnimi srečanji in druženji z vrstniki iz Staranzana tudi počastili jubilej.

Nagovor ob trideseti obletnici pobratenja z občino Staranzano

Slavnostni govornik, predsednik KS Renče Marjan Murovec

Spoštovani!

Štejem si v čast, da lahko danes v Renčah pozdravim naše prijatelje iz Staranzana, med njimi še posebej vse tiste, ki ste si v treh desetletjih pobratenja največ prizadevali za vsestransko sodelovanje. Že v naprej vam čestitam k jubilejnim plaketam v znak priznanja in zahvale za razcvet našega skupnega, morda tudi nekoliko utopičnega, vendar lepega in pomembnega projekta. Posebej pozdravljam tudi krajane Renč, ki ste prejeli priznanja pred dvema tednoma v pobratenem Staranzanu. Prehodili smo skupno pot, dolgo tri desetletja, v resnici pa še mnogo več, saj je prijateljstvo vrednota, ki se rodi v težkih preizkušnjah in v brezpogojni iskrenosti. Ocenjujem, da smo na tej poti uspešni in želimo si, da bi rodovi, ki prihajajo, znali ceniti pomen in poslanstvo sodelovanja med sosednjimi narodi, Sloveci, Italijani in Furlani in tudi med vsemi narodi sveta. Besedilo naše himne, vzeto iz Prešernove Zdravljice, govori prav o takšni smeri medčloveških odnosov, kakršno so izbrali naši starši in dedje, ko so se skupaj bojevali za mir, družbeno enakost in svobodo, proti združenim silam zla, strahu in uničenja. Zato najprej pozdravljam partizane in aktiviste narodnoosvobodilnega boja, člane organizacije ANPI in Zveze borcev ter vse tiste, ki nadaljujejo njihovo svobodoljubno tradicijo. Prav skupni boj proti nacizmu in fašizmu je združil naša dva kraja v trdno navezo pobratenja, navezo, ki jo danes nadaljujejo mnoga društva in organizacije, upokojenci, borci, lovci, ribiči, športniki, krvodajalci ..., zlasti pa učenci in učitelji osnovnih šol iz obeh krajev. Iskrena hvala vsem skupaj in vsakemu posebej. Pričenjajo pa se tudi odmevna srečanja o odprtih vprašanjih naše skupne preteklosti in o nadaljni poti sredi razgibane evropske stvarnosti in svetovnih družbenih tokov.

Pobratenje
Nagovor predsednika KS Renče Marjana Murovca na slavnostni seja ob 30. obletnici pobratenja med Renčami in Staranzanom. (27. maj 2007)

Dovolite mi, da v imenu Sveta Krajevne skupnosti Renče in vseh prebivalcev našega kraja s posebnim veseljem pozdravim uradne delegacije iz pobratenega Staranzana, župana Lorenza Presota in občinske svetnike, enako tudi župana naše občine Renče-Vogrsko Aleša Bucika in člane občinskega sveta, ki s prisotnostjo na današnji slovesnosti potrjujejo naklonjenost nadaljnemu razvoju pobratenja in vlogi, ki  jo ima naša krajevna skupnost v življenju ob meji in v naši novi občini. Med nami pozdravljam tudi vse ostale goste, prisotne novinarje in prebivalce sosednjih krajev, in seveda domačine iz Renč in Oševljeka.

29. maja 1977 sta v tej dvorani župan Lorenzo Papais in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Renče Dragotin Arčon podpisala listino o pobratenju. Bilo je samo dober mesec dni potem, ko sta prav to listino 24. aprila podpisala tudi v Staranzanu. Njeno sporočilo vsebuje temeljne točke sodelovanja, kakršno se odvija in bogati tudi danes, v vse bolj odprti in brezmejni prostor upanja in svobode. Ponosni smo, da smo v spletu okoliščin tudi mi z obeh strani meje prispevali k družbenemu in političnemu razvoju, kakršen se je zgodil z vstopom Slovenije v evropske povezave enakopravnih narodov.

V Renčah se te dni delovno in slovesno spominjamo pomembnih in izjemnih dosežkov našega dosedanjega razvoja: poleg 30-letnice pobratenja še 750-letnico prve znane pisne omembe Renč in 60-letnico nepretrganega organiziranega športnega življenja v našem kraju. Vedno znova in ponovno skozi dejavnosti v teh dneh se potrjuje, kako globoko je v Renčanih zasidrana ljubezen do domačega kraja in kako se nenehno utrjuje proces poistovetenja, pripadnosti in vrednot, na katerih počiva naš ponos in naše upanje. Za svobodo in samostojnost, za pravico do besede in do razvoja, so naši predniki trpeli in dali mnoga življenja. Tega ne bomo pozabili, ne danes in ne v prihodnje.

Spoštovani! V nedeljo, trinajstega maja, smo v Staranzanu potrdili naše pobratenje in s podpisom temeljne listine bomo to naredili tudi danes. Spomnimo se, kako čudovito nam je na trgu pred občino Štarancan zapel otroški pevski zbor osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša iz Renč, spomnimo se, kako enkratno in samozavestno so v Staranzanu nastopili naši mladi telovadci, člani Športnega društva Partizan Renče. Naj se jim na tem mestu zahvalim ter zaželim mladini in njihovim mentorjem še dosti iskrene odprtosti v življenje. Kultura ter telesna in tehnična kultura naj gredo z roko v roki vsklajenega, v dobrobit vsakega posebej in vseh nas usmerjenega razvoja. Župan občine Staranzano in občinski svetniki so zaslužnim Renčanom in društvom podelili spominske plakete ter nas nagovorili s spodbudnimi in toplimi besedami. Zares smo občutili, kako smo med prijatelji. Prijateljstvo pa se krepi tudi z medsebojnim spoznavanjem, zato naj povem, kako zelo pozitivno in sveže odmevata obiska naših krajanov v Staranzanu in njihov, pred kratkim opravljen celodnevni obisk v Renčah. Z velikimi pričakovanji se oziramo na občinske svetnike in župane obeh občin, da bodo tudi v naprej spodbudili medkrajevno sodelovanje in pripomogli k vsestranski poglobitvi stikov med Krajevno skupnostjo Renče in občino Staranzano.  

Ob zaključku tega priložnostnega nagovora bi rad spomnil, da z naklonjenostjo in z veseljem sprejemamo že pred nekaj leti uveljavljeno poimenovanje ene izmed ulic v Staranzanu v Ulico Renče (Via Renče), kot tudi dejstvo, da so našega uglednega krajana Jožeta Krpana proglasili za častnega občana Staranzana. Tudi naše pobude gredo v smeri iskanj določenih korakov, s katerimi bi na simbolni ravni še bolj povezali in zaznamovali naše vezi in sodelovanje. Prizadevali si bomo, da bi čimveč prebivalcev obeh krajev doživljalo pobratenje tudi skozi osebno izkušnjo, z osebnimi srečanji in na neformalen način. Zato vzklikam pobratenju in naši skupni evropski domovini: Naj živi Evropa ljudi in ne Evropa institucij!  

Človek je in ostaja največja vrednota za človeka. Zato mi dovolite, da predlagam kratko minuto tišine in zbranega spomina za vse tiste, ki so veliko prispevali k našemu pobratenju in k razvoju toplih odnosov med obema krajema, a jih danes ni več med nami.  Slava njihovemu spominu!

Samo z zaupanjem in v osebnem poštenju bomo gradili boljšo prihodnost. Takšne prihodnosti se lahko veselimo in v tem veselju vas še enkrat pozdravljamo, naši dragi prijatelji iz Stranzana. Želimo, da bi vam bilo med nami lepo, in da bi vse bolj prihajali v Renče kakor v svoj drugi dom.

Marjan Murovec,

predsednik Sveta Krajevne skupnosti Renče                                      Renče, 27. maja 2007

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 2-11-2010