Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Sklepi in obvestila Sveta KS Renče

 
Sklepi

Svet krajevne skupnosti Renče se je v novi sestavi po volitvah v letu 2007 prvič sestal  10.12.2007. Zaradi precejšnjega števila nalog, kakor tudi tekočih problemov, se je do konca januarja 2008 sestal že šest krat.

V tem kratkem času se je začelo odvijati kar nekaj aktivnosti, ki naj bi pripomogle k boljšemu izgledu kraja, kakor tudi boljšemu počutju krajanov. Nekatere aktivnosti so predstavljene na strani Projekti KS Renče. Prav tako svet KS Renče skrbi tudi za tekoče reševanje novih problemov, ki se stalno pojavljajo in zahtevajo takojšnje ukrepanje.

Da bi bilo reševanje tekočih problemov, na katere naletijo krajani, čim bolj hitro in učinkovito, je Svet krajevne skupnosti za spremljanje problematike po posameznih zaselkih zadolžil posamezne člane sveta. Zato naproša krajane, da vse pobude in probleme  sporočajo tistemu članu svet KS, ki je zadolžen za zaselek, kjer se je pojavil problem. Lahko pa pobude naslovijo tudi pisno na krajevno skupnost.
 
Obvestila KS Renče:
2. 2. 2008:

V zadnjem času smo se srečevali s problemom odlaganja pokopaliških in ostalih odpadkov. Za rešitev problema smo na pokopališče namestili štiri manjše kontejnerje namenjene odlaganju pokopaliških odpadkov. Z veseljem ugotavljamo, da je zadnji teden pokopališče in okolica kontejnerjev urejena.

Hvala, ker tudi vi z vašim odnosom skrbite za lepši izgled našega kraja.

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 21.03.10