Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Katastrske karte občine Renče iz leta 1822

 
Rence 1822
Katastrska občina Renče (It.: Ranziano) leta 1822
Sosednje mejne občine, označene na katasterski mapi: Bilje (Beglia), Bukovica (Boccarizza), Prvačina (Prebacina), Gradišče (Gradiscutta), Dorenberg (Dorenberg), Lipa (Lippa), Temnica (Tomnizza), Kostanjevica (Castangnoviza) in Vrtoče (Vertoza); vsi del takratnega okrožje Gorica (Görz)

Katastrske mape občine Renče  iz leta 1822 (oznaka: G171), prikazane na tej strani, so povzete iz Franciscejskega katastra za Primorsko, ki ga hranijo v  Arhivih Republike Slovenije.  Skeniranih slike katastrskih map iz tega arhiva so javno dostopni na spletnem naslovu:  http://sigov3.sigov.si/cgi-bin/htqlcgi/arhiv/enos_isk_kat.htm. Arhiv zajema obsežno zbirko skeniranih slik katastrskih kart iz  obdobja od leta 1811 do okrog 1880 za različna območja sedanje Slovenije.

 

Rence 1822
Katastrska mapa občine Renče (centralni severni del). Označena so večja naselja: Ranziano (Renče) - današnji Trg v Renčah;  Puglia (Polje),  Veliki Putt (Velika pot) - del današnje ulice Žigoni; Potok in Arzoni - obe naselji del današnje ulice Arčoni; Faros, Lucasich in Schulujchic- deli današnje ulice Lukežiči. Severna meja občine poteka po reki Vipavi (Fiume Vipacco)

Upodobitev Renč iz istega obdobja (začetek 19 stoletja) kot na zgornji sliki, vendar v drugi tehniki (olje na platnu). Dimenzija te slike je približno 100 cm x 50 cm. V gornjem levem kotu slike je pripisano 'Pogled na Renče 1818'. Ni jasno kdaj je slika nastala, vendar je mogoče sklepati, da je ta barvna upodobitev, ki vsebuje manj detaljev, nastala precej pozneje, in se je avtor zgledoval po gornji risbi iz 1814.

Rence 1822
Katastrska mapa občine Renče (osrednji vzhodni del). Označena so naslednja naselja in območja (od leve proti desni z vrha navzdol):  
Per Veliki Put (pri Veliki poti), Faros, Cancig, Lucasich (Lukežiči), Sculischie (Škulišče), Dellabona,  Sigoni (Žigoni), Musetig (Mozetič), Kerpan (Krpan), Vicig (Vičič), Elperch, Venischia (Venišče), Odresda, Mandria, Vizzai, Pregel, Kerpan, Sdubnah, Vicanovaz 

 

Rence 1822
Katastrska mapa občine Renče (zahodni del, ki meji na takratni občini Bilje (Biglia)  in Vrtoče (Vertozza)) V napisu so navedeni geometri, ki so opravili meritve v letu 1822.

 

Renče 1822
Katastrska mapa občine Renče (pregled večjih naselji) (od leve proti desni z vrha navzdol):  
Bonezza, Zlauri, Polinze, Potok, Arzoni (Arčoni), Lucasich (Lukežiči);  Spazapani, S'Isidoro, Ranziano (Renče); Osdren (Ozrenj), 
Martinuz (Martinuči), Sigoni (Žigoni), Venischie (Venišče),Vicig (Vičič), Pregel 

 

 
 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 17-05-2010