Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Renče med prvo svetovno vojno

Rence 1sv zvonik
Ujet trenutek rušenja zvonika renške cerkve med prvo svetovno vojno leta 1916. Avstrijsko vrhovno poveljstvo je odločilo, da je treba cerkveni zvonik v Renčah in dimnike okoliških opekarn porušiti, da ne bi služili Italijanom kot orientirna točka. Časopis >Slovenec< je tako 19. septembra 1916 objavil vest, da je zvonik v Renčah podrt. Ni pa bilo navedeno, kdo ga je porušil.

 

Po padcu Gorice v šesti soški bitki 9. avgusta 1916 so se Renče znašle v neposredni bližini vojnih operacij na Soški fronti. Avstro-ogrska obrambna črta je potekala  le nekaj kilometrov stran od Renč: preko hriba sv. Marka nad Šempetrom,  vrtojbenskih in Biljenskih gričev, pri Mirnu je prečkala  reko Vipavo in se mimo Mirenskega gradu povzpela na Kras. Italijani so se preko sorazmerno nizkih gričev hoteli prebiti v Vipavsko dolino. Na Renče je vsak dan padlo več granat, vas se je počasi začela spreminjati v kup ruševin. ... 

 

Rence 1. sv trg
Renški trg med prvo svetovno vojno. Na hišah in cerkvi so vidne posledice bombardiranja.

 

Tisti prebivalci, ki se do tedaj še niso podali v begunstvo, so morali rodne kraje zapustiti v največji naglici. Iz tedanjega časopisja izvemo, da so bivali po raznih krajih (Ljubljana, Novo mesto, Zagorje ob Savi, Loidelstahl na Nižjem Avstrijskem, Hollern, Gertaus in Pachfurt v okraju Bruck ob Litvi), in taboriščih (Wagna, Bruck, Steinklamm, Mlatz na Češkem) v tedanji avsto-ogrski monarhiji.

 

Renče, cerkev 1.sv
Notranjost renške cerkve po rušenju zvonika 1916.

 

Tudi cerkvena in posvetna oblast se je morala seliti. Od avgusta do oktobra 1916 je renški župnik Valentin Pipan uradoval v Vižmarjih pri Št. Vidu nad Ljubljano. Županstvo Renče je imelo oktobra 1916 svoj sedež na Rimski cesti v Ljubljani, od maja do oktobra pa v Št. Vidu nad Ljubljano. V decembru 1917 je bilo županstvo začasno v Ajdovščini, tudi župnik Valentin Pipan se je preselil iz Renč v Vedrijan.

 

Rence 1. sv
Pogled na Renče iz zvonika proti severu. V ozadju na levi se vidi tudi takratni most čez Vipavo. Posnetek je bil narejen preden so zvonik porušili. 

 

Renče 1.sv opekarniski dimnik, rusenje
Rušenje opekarniškega dimnika v bližini Renč med prvo svetovno vojno

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 17-05-2010