Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Novi most čez reko Vipavo v Renčah

 

Novi most
9. julij 2005:  Pogled na novi most čez reko Vipavo z desnega brega. Na vsaki strani nosilnega loka je vozni pas širine 3 m in hodnik za pešce širine 1.5 m. 

Po dolgoletnih prizadevanjih KS Renče je v letu 2005 postavljen novi most čez reko Vipavo. Novi most bo razbremenil starega, ki je že precej dotrajani in komaj še vzdrži gost promet težkih tovornjakov, ki med drugim dnevno prevažajo glino v Goriške opekarne in opeko od tam.  Razbremenjen bo tudi center Renč, ki se sedaj ob dnevnih prometnih konicah duši v gostem prometu.

Novi most Renče
Most so v juniju 2005 testirali pod obremenitvijo in  s tem se uspešno zaključila izgradnjo.

Razpon novega mostu je 55 m, širina pa 13 m. Armiranobetonska ravna voziščna konstrukcija je obešena na armiranobetonski lok z nizom kovinskih obes. Na vsaki strani nosilnega loka bo vozni pas širine 3 m in hodnik za pešce širine 1.5 m.

Novi most Renče
9. julij 2005:  Most je končan. Promet preko njega pa bo lahko stekel šele, ko bo zgrajena obvoznica do Goriških opekarn.

Po oblubah investitorja - mestne občine Nova Gorica (MONG), kamor so v letu 2006 še spadale Renče, naj bi promet čez novi most stekel v letu 2006. Žal se to ni zgodilo. Šele z odcepitvijo Renč in sosednjih krajev Bukovice, Volčje Drage in Vogrskega iz MONG in z ustanovitvijo lastne občine Renče - Vogrsko v letu 2006, je prišlo do končne realizacije dolgoletnih načrtov in prizadevanj KS Renče po izgradnji obvoznice. Dokončanje izgradnja renške obvoznice je postal eden prvih velikih projektov nove občine Renče - Vogrsko. Pogodba o začetku izgradnje renške obvoznice od novega mosta čez Vipavo do Goriških opekarn je bila podpisana na proslavi ob 60 obletnici delovanja Goriških opekarn 12. 7. 2008. Gradnja obvoznice naj bi bila zaključena do aprila 2009.

 

Novi most ponoči
9. julij 2005:  Ob zaključku gradnje so preizkusili tudi osvetlitev mostu.  Ta v nočnem času lepo poudari njegove arhitektonske značilnosti..

 

Novi most
19. junij 2005:  Pogled z desnega brega.

 

Novi most
19. junij 2005:  Cestišče na mostu v izgradnji.

 

Novi most izgradnja
19. junij 2005:  Pogled na novi most ob prihodu v Renče iz smeri Bukovica. Posnetek je bil narejen v času, ko so na mostu in v okolici še potekala zaključna dela: postavitev ograje, asfaltiranje cestišča, urejanje brežine

 

Novi most
19. junij 2005:  Pogled na novi most z jeza.

 

 

 
 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 22-11-2009