Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Obvoznica v Renčah od novega mosta čez reko Vipavo do Goriških opekarn

 

krozisce
5. oktober 2009:  Pogled na novo krožišče na obvoznici Renče iz novega mosta čez reko Vipavo v smeri Bukovice. 

V soboto 3. oktobra 2009 je bila slavnostna otvoritev obvoznice, s čimer so bili na veliko veselje krajanov, pa tudi na zadovoljstvo širše lokalne skupnosti in Goriških opekarn, predani v uporabo novi most, krožišče in obvoznica.S tem se je zaključil projekt renške obvoznice, ki je bil sprejet že v juliju 2004 na Svetu mestne občine Nova Gorica, kot plod dolgotrajnih in intezivnih prizadevanj KS Renče. Novi most in obvoznica bosta razbremenila stari most in center Renč, ki sta se sedaj ob dnevnih prometnih konicah dušila v gostem prometu. Poleg tega je stari most že precej dotrajani in je komaj še vzdržal promet težkih tovornjakov, ki med drugim dnevno prevažajo glino v Goriške opekarne in opeko od tam.  Podobno so bile od nenehnih tresljajev težkega tovornega prometa preoobremenjene tudi stanovanjske hiše ob cesti skozi center Renč do Goriških opekarn.

otvoritev obvoznice podpis za obvoznico
4. oktober 2009: Obvoznica Renče, od novega mostu do Goriških opekarn.
12. 7. 2008: Podpis pogodba o začetku izgradnje renške obvoznice od novega mosta čez Vipavo do Goriških opekarn.

Novi most čez reko Vipavo v Renčah je bil zgrajen v letu 2005. Do realizacije druge faze projekta renške obvoznice - to je izgradnje ceste od novega mosta do Goriških opekarn in izgradnje krožišča za vstop na most, je prišlo v letu 2009. Pogodba o realizaciji te druge faze je bila podpisana na proslavi ob 60 obletnici delovanja Goriških opekarn 12. 7. 2008. Dokončanje projekta Renške obvoznice in s tem preusmeritev težkega tovornega prometa mimo centra Renč je bil do tedaj največji in najzahtevnejši projekt nove občine Renče-Vogrsko na območju Renč. Izgradnja je bila zaključena septembra 2009.

obvoznica
4. oktober 2009: Obvoznica Renče, pogled proti mostu.. .

 

 

most otvoritev 09
3. oktober 2009:   Otvoritev novega mostu in obvoznice Renče.

 

novi most
4. oktober 2009:    Pogled na novi most od mlina v Renčah.

 

obvoznica
Pogled na obvoznico iz zvonika. Novi most zakrivajo drevesa ob Vipavi

 

 
 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 26-11-2009