Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Poseljenost

Po popisu prebivalstva iz leta 1991 je v Krajevni skupnosti Renče (vanjo sodi tudi naselje Oševljek) živelo 1924 ljudi, od tega 980 žensk. Po podatkih Urada za statistiko RS iz maja 1998  pa so Renče (z Oševljekom) štele 1981 prebivalcev, brez tega naselja pa 1798, kar pomeni, da smo demografsko približno na nivoju iz leta 1975. Za primerjavo naj povemo, da so štele Renče kot vas oz. enotno naselje ob popisu prebivalstva leta 1869 le 1530, po popisu leta 1910 pa 1946 prebivalcev, kar bi bilo verjetno največ v vsej zgodovini Renč, vendar je vprašanje, če niso bila v to štetje zajeta še kakšna sosednja naselja. Upoštevajoč podatke popisa iz leta 1991, je bilo od 1924 prebivalcev KS Renče zaposlenih 47,5%, ženske pa v deležu 42,3% od vseh žensk. 91% vseh zaposlenih so bili dnevni migranti na delo. Tu seveda ne upoštevamo domačih obrtnikov ter zaposlenih v nekaterih drugih poklicih, med njimi v obratu Goriških opekarn pri Merljakih in Šampionke pri Žigonih. Z visoko (43) in višjo (58) izobrazbo je bilo 6,4% in z različnimi stopnjami srednje izobrazbe 620 ali 40% vsega prebivalstva. Poklicna struktura pokaže prednost  tehničnih in ekonomskih smeri. V osnovni šoli je bilo 216 otrok iz KS Renče, v srednjih šolah 108, na višjih in visokih šolah pa 28. Delež kmečkega prebivalstva je bil 7,3%. Število upokojencev se je glede na prejšnja leta povečalo, kar je sicer splošen trend sodobnih družb. V Renčah je danes okrog 600 upokojencev, od katerih sta kar dve tretjini žensk. 

Renški trg
Renški trg - pogled iz smeri mosta proti banki (1996).

V letu 1991 je bilo registriranih 597 naseljenih stanovanj, pri čemer je bilo 243 stanovanj z več kot 25 kvadratnimi metri na osebo. Kar 113 stanovanj je bilo zgrajenih v letih 1971 - 1980, nato pa je to število upadalo. Velika škoda je, da predstavlja stanovanjska površina takoimanovanih zapuščenih stanovanj (hiš), ki so bila (so še?) prepuščena propadanju, kar 1094 kvadratnih metrov. Razpadajoče hiše, celo v samem središču vasi, ogrožajo zdravje in varnost prebivalstva. Za marsikoga bo zanimiva tudi struktura veroizpovedi v naših vaseh. Od 1924 prebivalcev krajevne skupnosti se je za katoliško veroizpoved odločilo tisočšestindevetdeset (1093), šestindvajset (26) za pravoslavno vero, štirje (4) izjasnili za islam, eden (1) za proorientalski kult, sedeminšestdeset (67) vernikov ne pripada nobeni veroizpovedi, petdeset (50) ni vernih, tristodevetinsedemdest (379) ni želelo odgovoriti, pri tristoštirih (304) pa opredelitev ni znana.

 

Trg  
Renški Trg -   pogled na cerkev in trgovino na levi (1996) .

Stanje v obdobju 2002 - 2008

Število prebivalcev v Renčah je v časovnem obdobju od leta 2002 do 2008 precej enakomerno - med 1800 in 1900. Izobrazbena struktura se od popisa iz leta 1991 ni bistveno spremenila. Podatki o zaposlenosti na območju Renč iz leta 2005 pa kažejo, da so družbe in samostojni podjetniki skupno zaposlovali 404 osebe. Od teh je bilo v družbah zaposlenih 284 oseb. Največ zaposlenih je bilo v proizvodnji drugih nekovinskih izdelkov, trgovini na drobno ter posredništvu in trgovini na debelo. Samostojni podjetniki pa so zaposlovali 120 oseb, največ v gradbeništvu, kopenskem prometu ter druge poslovne dejavnosti..

 

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 26-09-2010