Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Renčani

Značajske poteze naših ljudi so v marsičem podobne oblikam in vsebini sveta, ki nas obdaja in življenju, ki je bilo v dolgih obdobjih preteklosti tesno prepleteno z naravnimi danostmi. Kraški kamen, oster, mrzel, a tudi uporen, neupogljiv, topel sredozemski zrak in rodovitna trta, krušljiv lapornati svet, nepredvidljiva in zdravilna burja, težka, lepljiva, umazana ilovica, črni hrast in voda, veliko vode... Kdo smo? Iz česa je naš začaj? Marsikaj bi našli pri Čehu Janu Legu (Slovan, 1886), pri Trstenjaku (Misli o slovenskem človeku, 1992), najbrž še kje. Občutljivi smo, čustveni, včasih malo sanjski, a vendar prizemljeni, ko gre za naše mejnike. Trmasti smo in nepopustljivi, kadar smo prepričani v svoj prav. Velikodušni smo in razumevajoči. Požrtvovalni smo. Ranljivi smo, mehki in užaljeni, kadar se čutimo ogrožene, a ne zmoremo moči, da bi vrnili udarec. Večkrat smo otožni in radi se smilimo sami sebi. Nabiralci smo in verjamemo, da je dobro tudi kaj imeti. Lovci smo, nikoli dovolj prepričljivi za soseda, ko se boji, da kaj prikrivamo.

Nona Martka
Pred Martkino hišo na glavni ulici v centru Renč.  (Mohorjevo 1996) .
Dobrotljivi smo, kadar ujamemo dan, kadar užijemo sladkost. Širokosrčni smo in ljubeznivi, dokler gost ne zapusti našega dvorišča. Radi premlevamo skupno usodo, modrujemo in pletemo mreže. Veseli smo, če je letina dobra in je klet polna. Zapojemo, če smo srečni in če smo žalostni. Radi imamo sebe in svoje domačije. Zaznamovani smo s ponosno navezanostjo na vas, radi se pohvalimo, da smo tu doma (npr: "renška hvala", "goletarji" ipd.). Največ pa damo na svojo poštenost. Težko prenašamo krivico, čeprav se večkrat rajši umaknemo kot bi se prepirali.

Renčan je skrben in deloven, tudi ambiciozen. Mnogi opravljajo ali so opravljali pomembne družbene funkcije, zlasti v gospodarstvu in športu ter (danes morda manj) tudi v političnem življenju. Poleg nekaterih znanih osebnosti iz preteklosti se v vasi lahko pohvalimo z magistri in doktorji znanosti in z drugo inteligenco, s prijaznimi zdravniki in ambulanto, ki je živo prisotna v vsem vaškem življenju, od dejavnosti za mlade do starostnikov. zdravstvenim domom, z vaško knjižnico, podružnico Goriške knjižnice Franceta Bevka, z uspešnimi gospodarstveniki in podjetniki, trgovci in obrtniki, gostilničarji, z banko in s pošto, z mesnico, s podružnicami dveh zavarovalnih hiš, z avtošolo, z inovatorji, oblikovalci, z uveljavljeno slovensko pisateljico, z dobrimi pevci, z ustvarjalci na različnih področjih ljubiteljske kulture, s planinci, z učitelji in vzgojitelji v vrtcu in osnovni šoli, s tremi športnimi dvoranami in zunanjimi športnimi površinami, s cerkvijo iz 18. stoletja, župniščem in duhovnikom, s kulturno dvorano, z odmevnimi državnimi, evropskimi in svetovnimi športnimi dosežki, z obratom Šampionke in Goriških opekarn ter ne nazadnje, z novo šolo in solidnimi rezultati naših učencev, dijakov in študentov. Zidarjev je zdaj mnogo manj kot nekoč, zato pa je kar nekaj gradbenih tehnikov in inžinirjev. V vasi delujeta lovska družina Fajti hrib, ki upravlja tudi lastno lovsko kočo ter ribiška družina. Posebej je potrebno omeniti organizacijo Rdečega križa ki je živo prisotna v vsem vaškem življenju, od dejavnosti za mlade do starostnikov.

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 26-09-2010