Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

V samostojno Slovenijo

Postati politični narod pomeni doseči na svoji zemlji polno državotvornost in suverenost.  Kakor naši očetje in dedje, smo tudi mi stopali po tej poti, ne da bi prav vedeli, kdaj in kako bomo dosegli cilj. Doživeli smo dan, "ko so bile dovoljene sanje". Potem se je zgodilo tisto, kar je dalo dokončni odgovor na iluzijo skupnega življenja v federativni državi, kakršna je takrat bila. Besede našega predsednika so povedale vse: "nič ne bo več tako kot je bilo."

25. junija 1991 je bila sprejeta Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Tedaj je republiška skupščina razglasila Slovenijo za samostojno in neodvisno državo. Sledili so dnevi in noči, ki so nas vse globoko pretresli. Tulile so sirene, tekali smo v kleti in zaklonišča. S težkima tovornjakoma so zaprli promet čez renški most. Opazovali smo naše starejše vaščane, ki so preživeli že dve svetovni vojni, kako so se bali za svoje vnuke, za našo prihodnost. S strahom smo pričakovali napade letal, tankov in helikopterjev. In padle so žrtve. Mladi ljudje so umrli za domovino v času, ko smo upali, da se je človeštvo naučilo živeti v miru. Mrtvi in ranjeni so bili med pripadniki teritorialne obrambe, policije, civilisti. Mrtvi in ranjeni so bili med vojaki jugoslovanske armade. So sploh vedeli, kaj delajo tukaj, v čigavem imenu morajo umreti?

Most 1996
Renški most se je v zgodovini večkrat izkazal tudi kot pomembna vojaška strateška točka in bil zato tudi dvakrat porušen. V vojni za osamosvojitev Slovenije so promet čezenj blokirali s težkimi tovornjaki da bi preprečili prehod tankov JLA čez reko Vipavo.

Na krajevni skupnosti smo organizirali dežurstva podnevi in ponoči. Pripravili smo se na presenečenja. Krajani so dali vrsto pobud. Težko je bilo, ko smo raznašali pozive pripadnikom teritorialne obrambe. Matere in žene so jokale. Kaj bo? Se bo vrnil sin, mož, brat? Podoživljali smo čas, o katerem so nam pripovedovali naši starši. In bili smo enotni. Skupaj. Začutili smo usodni oprijem izročila naših prednikov, zaznali smo pomen naše prisotnosti in opredelitve. Brez osvobodilnega boja v preteklih obdobjih slovenske zgodovine, brez izkušenj in izročila bi morda ne vedeli kam in kako. V naši krvi še živi spomin na splošno vstajo primorskega ljudstva in tako, enotno, moramo nastopiti proti vsem, ki ogrožajo našo svobodo, naše človeško dostojanstvo.

Vipava jeseni 1996
Reka vipava jeseni 1996

Srečne okoliščine razpleta vojne za Slovenijo so bile v majhnem številu žrtev. Ob visoki usposobljenosti teritorialne obrambe in policije ter enotnosti in morali naših ljudi se moramo za uspešnen proces osamosvajanja zahvaliti odličnemu vodenju in koordinaciji vojaških, propagandnih in političnih akcij. V naše vasi so se počasi vračali vpoklicani fantje, če rečem malo za šalo, tudi "straža" z "miniranega" mosta se je umaknila. Veliko smo presedeli pred televizorji in radijskimi aparati. Ugibali smo, kaj bodo naredile velike sile, predvsem zahod. Počasi so nas priznavali, najprej našo pot, nato še neodvisnost. Srečni smo lahko, da se je tako končalo, saj se pred našimi očmi odvijajo strašne tragedije v predelih bivše skupne države.

23. decembra 1991 smo dobili prvo ustavo Republike Slovenije. V večstoletnem boju smo Slovenci izoblikovali narodno samobitnost in uveljavili svojo državo. Slovenija je v ustavi opredeljena kot demokratična republika ter kot pravna in socialna država. Je država vseh državljank in državljanov. Želimo, da bi tako tudi bilo.

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 22-03-2009