Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Grofi, baron, zemlja, zidarstvo

Renče so poleg menihov (ki so bili seveda tudi fevdalni posestniki) zaznamovali še drugi fevdalni gospodje, lastniki in upravitelji dvorca Špi(a)njolišče in gradu Renče. Poleg že omenjenih najdemo v virih še naslednje: Virgilij de Ranczano, (do l. 1464), Štefan pl. Hofer, devinski (od l. 1464), Heys von Khuenburg, vogrski (l. 1589), Dornbergi, Thurni. Od leta 1613 je grofijo prevzela plemiška rodbina Strassoldo, ki so grad obnovili in povečali. Ti grofje so pri nas gospodovali skoraj do konca devetnajstega stoletja. V vasi se je z njihovim prihodom začela razvijati trgovina, od obrti pa zlasti zidarska, usnajrska in žagarska. Zgrajeni so bili mlin, žaga in most. V zvezi z mlinom je zanimiv izraz roja. Po roji, nekakšnem jarku, je bila speljana voda v mlin, ki so mu dodali še žago. Jezu še ni bilo, mlinska kolesa je torej gnala voda iz potoka Renca, ki je tekla po roji. To je moral biti prvi, manjši mlin, izraz roja pa se je ohranil do danes. Jez so kasneje naredili iz kamnov in hlodov (piloti). Med starejšimi vaščani se je ohranil tudi izraz "pod žago" za območje desno pod mostom, kar kaže na to, da je tudi žaga imela več lokacij. Sedanji lastniki mlina hranijo risbo iz leta 1814, na kateri se lepo vidi značileno podobo ob vstopu v vas.  

Mlin - vhod
Vhod v renški mlin.

Leta 1897 je postal novi lastnik gradu in posesti baron Jožef De Grazia. Po relativno ugodni ceni je prodal njive in gozdove vaščanom. Tako je skoraj vsaka družina dobila svoj kos zemlje, na katerem je lahko gospodarila. Naši predniki so upali, da bodo ob skromnih (in sezonskih) zidarskih plačah lažje preživeli številne družine. V občini Renče je bilo tedaj 450 hiš in okrog 600 zidarjev. Istega leta (1897) je pričela z delom obrtna zidarska šola in postala nekakšna nadgradnja večstoletne zidarske tradicije (Franc Žigon, V počastitev 150-letnice naše osnovne šole, Renče 1965, str. 5) in osnovnošolskega izobraževanja, ki je v vasi nepretrgano prisotno že od leta 1815.  

Precej učencev obrtne šole je nadaljevalo študij v Ljubljani. Imeli so solidno osnovo, saj so se doma v treh šolskih letih ob izvrstnih učiteljih veliko naučili. Postali so znani mojstri, delovodje in stavbeniki - podjetniki. Naj omenim Jakoba Vodopivca, doma z Vinišč, ki je s svojim podjetjem, v katerem je zaposlil večinoma domače zidarje, gradil v Zagorju ob Savi in okolici. V brošuri Župnijska in dekanijska cerkev v Šmartnem pri Litiji, smo na strani 12 zasledili zapis, da "je bilo na stavbišču povprečno 45 zidarjev, z zelo spretnima in razumnima nadzornikoma F. Turelom in F. Pregljem iz Renč na Goriškem. Zidarji so bili sami Slovenci, največ iz Renč, Šempasa in Črnič na Goriškem in nekaj domačinov." Duh podjetništva se je v vasi očitno ohranil do danes, saj je po podatkih območne gospodarske zbornice Nova Gorica v Renčah sedeminsedemdeset samostojnih podjetnikov

Renški mlin
Renški mlin in jez na reki Vipavi (2002).

Obrtna zidarska šola je po prvi svetovni vojni ponovno pričela s poukom, vendar so jo tedanje italijanske oblasti po nekaj letih ukinile. Kakor se spominja Ivan Pahor Nutk, učenec obrtne šole po prvi svetovni vojni, so v šoli usposabljali za različne poklice: zidar, mizar, kovač, krojač, čevljar, celo trgovec. Šola je bila torej nekakšna splošna poklicna pripravljalnica z nedeljskim poukom. V večjem prostoru nad Brumatovo gostilno so vsako leto pripravili razstavo izdelkov, maket in risb njenih učencev.

Družina 1908
Jožef Žigon - Furlan, zidar od Žigonov (z rožo v suknjiču), fotografiran v krogu svoje družine leta 1908 v Renčah.

 

Ljudje so ob fašističnem pritisku vse bolj čutili tudi prihajajočo gospodarsko krizo. Renški zidarji so težje dobili delo doma, zato so morali  v druge evropske države ali pa so se izselili, največ v Ameriko. Povsod so se uveljavili kot pridni delavci, poznavalci svojega poklica, ki so tudi iz skromnih sredstev znali ustvariti mojstrovine. Zidarstvo je postalo simbol naše vasi in lahko smo ponosni, da je pesnik Oton Župančič to značilnost upesnil v svojo znamenito Kovaško.

Leta 1977 je bil v Renčah ob osnovni šoli postavljen spomenik primorskim gradbincem, delo akademskega kiparja Negovana Nemca iz Bilj. Avtor teksta na vzidanih marmornatih ploščah je domačin Miran Pahor, dipl, ing. grad., ki je bil tedaj glavni direktor Splošnega gradbenega podjetja Gorica.

Zodarji 1930
Renški zidarji v Švici (Vintertur) leta 1930, pred svojo kuhinjo.

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 22-03-2009