Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Tukaj smo Slovenci, Tito, FLRJ

V prvem povojnem obdobju se je nadaljevalo utrjevanje ljudske oblasti, vzpostavljene med narodnoosvobodilnim bojem. V Renčah je bil na javnem zborovanju 12. septembra 1943 izvoljen krajevni odbor OF, 8. avgusta 1944 pa na tajnih volitvah krajevni narodnoosvobodilni odbor. Renče so tedaj spadale pod mirenski okraj, kar je ostalo do septembra 1947. Večji del mirenskega okraja z Renčami je bil z začasnimi meddržavnimi sporazumi leta 1945 dodeljen v cono A, ki je bila pod zavezniško vojaško upravo. Zavezniki so v okraju Miren določili štiri občine, med njimi Renče. Proti svojim zamislim so morali izvoljenim predstavnikom ljudstva priznati posvetovalne pravice. V Renčah sta to bila predsednika, najprej Martin Mozetič, za njim pa Franc Vičič.

Zborovane 1946
Zborovanje na renškem trgu leta 1946

Boj za priključitev Jugoslaviji se je nadaljeval na vseh ravneh. Številni napisi po hišah in zidovih so se delno ohranili in jih je mogoče še danes prebrati. Na severnem pobočju Velikega vrha je od leta 1946 velik napis TITO, ki so ga renški mladinci in mladinke sestavili iz kraških kamnov, zbranih z okoliških strmin in globeli. Ob njem je bil prvotno še napis OF. Načrte je pripravil Franjo Stepančič, ki je bil tedaj predsednik mladinske organizacije. To je bil občudovanja vreden podvig pod nenaklonjeno zavezniško vojaško upravo. Z napisom so hoteli sporočiti svetu svojo kljubovalnost, obenem pa podpreti velike ljudske manifestacije v Gorici za priključitev Primorske Jugoslaviji. Napis občasno obnavljajo, v novejšem času pa se za te akcije zanima tudi policija s svojimi helikopterskimi ogledi (B. Marušič, Oko, štev. 172, 3. junij 1999).  

Napis TITO
Renški mladinci pri izgradnji napisa TITO na Velikem vrhu nad Renčami leta 1946.

Zlasti množične in pogoste manifestacije za priključitev so bile v Gorici. Renčani in prebivalci okoliških krajev vseh starosti so z vso srčnostjo in prepričanjem zahtevali vzpostavitev pravične meje. Zavezniška policija je manifestante grobo preganjala in pretepala, še posebej aktivni pri tem so bili "čerini", izbrani, protislovensko usmerjeni policisti. Mednarodna razmejitvena komisija je uvidela, da je to ljudstvo enotno in do konca odločeno doseči zastavljeni cilj. Sledili so popravki prvotnih mejnih črt. Iz cone A, ki je bila sicer priključena Italiji, so izločili del spodnje Vipavske doline in Krasa in to ozemlje priključili goriškemu okraju, ki je bil pod jugoslovansko upravo. Gorico so nam vzeli, toda s 15. 9. 1947 so Renče prešle v upravni okvir Ljudske republike Slovenije in FLRJ. 

Napis TITO
Obnovljeni napis TITO na Velikem vrhu nad Renčami (2000).

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 22-03-2009